PML tog bucklan i Lutande dörrens matchspel l
2022-03-13
24 kombatanter samlades efter ett antal sena avhopp. Ur röken steg PML som värdig fältherre och fick ta hem den för tillfället införskaffade pokalen

Tillbaka