Tillbaka
Flipper-VM, sep 2004
Alla bilder tagna av Lotta F, Trazan & Svante. Bildtexter av Svante.
 
Datum: 2004-09-24
Plats: Söderbiljarden
Lottade Kvalspel:
Attack From Mars (AFM)
Cactus Canyon (CC)
Junk Yard (JY)
Monster Bash (MB)
The Addams Family (TAF)
Theatre of Magic (TOM)
Deltagare
Medelrank för tävlingen: 1459
Användarnamn Tag Startrank Slutrank +/-
Anders ABI 1418 1323 -95p
Ankibagger IFK 1682 1630 -52p
APB APB 1634 1578 -56p
BG B G 1373 1525 152p
bosson BMF 1400 1256 -144p
botte BOT 1483 1549 66p
Che CHE 1200 1269 69p
darkhelmut REC 1478 1598 120p
delosue JOA 1412 1373 -39p
Demian DES 1400 1295 -105p
Demuss Dem 1567 1483 -84p
Fredrik L F L 1623 1621 -2p
GGG GGG 1331 1409 78p
Helena YOO 1376 1455 79p
IKA IKA 1373 1419 46p
jester PMB 1163 1134 -29p
JOE JOE 1767 1821 54p
johannap SHE 1163 1278 115p
logix LIX 1506 1450 -56p
M C M C 1525 1428 -97p
MCR MCR 1628 1556 -72p
Megahit Meg 1422 1387 -35p
MIW MIW 1583 1551 -32p
monstret NEA 1433 1436 3p
PAL PAL 1675 1614 -61p
RobbseBoy ROB 1302 1401 99p
S P S P 1623 1690 67p
Svante SVE 1454 1481 27p
Swann PET 1301 1316 15p
TFF TFF 1719 1620 -99p
Trazan AAP 1213 1250 37p
tungsnubbe VPK 1475 1419 -56p
Slutresultat
Plats Spelare GP-Poäng
1. Fredrik L
2. JOE
Resultat:
Kval
Tävlande Omg Spel Vinnare
apb - PAL 1 TAF apb
apb - Svante 1 TAF apb
apb - S P 1 TAF apb
PAL - Svante 1 TAF PAL
PAL - S P 1 TAF PAL
Svante - S P 1 TAF Svante
S P - PAL 1 AFM S P
S P - Svante 1 AFM S P
S P - apb 1 AFM S P
PAL - Svante 1 AFM PAL
PAL - apb 1 AFM PAL
Svante - apb 1 AFM Svante
apb - S P 1 JY apb
apb - Svante 1 JY apb
apb - PAL 1 JY apb
S P - Svante 1 JY S P
S P - PAL 1 JY S P
Svante - PAL 1 JY Svante
PAL - S P 1 TOM PAL
PAL - Svante 1 TOM PAL
PAL - apb 1 TOM PAL
S P - Svante 1 TOM S P
S P - apb 1 TOM S P
Svante - apb 1 TOM Svante
S P - Svante 1 MB S P
S P - PAL 1 MB S P
S P - apb 1 MB S P
Svante - PAL 1 MB Svante
Svante - apb 1 MB Svante
PAL - apb 1 MB PAL
S P - apb 1 CC S P
S P - PAL 1 CC S P
S P - Svante 1 CC S P
apb - PAL 1 CC apb
apb - Svante 1 CC apb
PAL - Svante 1 CC PAL
TFF - IKA 2 AFM TFF
TFF - Demuss 2 AFM TFF
TFF - darkhelmut 2 AFM TFF
IKA - Demuss 2 AFM IKA
IKA - darkhelmut 2 AFM IKA
Demuss - darkhelmut 2 AFM Demuss
Demuss - IKA 2 JY Demuss
Demuss - TFF 2 JY Demuss
Demuss - darkhelmut 2 JY Demuss
IKA - TFF 2 JY IKA
IKA - darkhelmut 2 JY IKA
TFF - darkhelmut 2 JY TFF
TFF - darkhelmut 2 TOM TFF
TFF - Demuss 2 TOM TFF
TFF - IKA 2 TOM TFF
darkhelmut - Demuss 2 TOM darkhelmut
darkhelmut - IKA 2 TOM darkhelmut
Demuss - IKA 2 TOM Demuss
darkhelmut - IKA 2 MB darkhelmut
darkhelmut - Demuss 2 MB darkhelmut
darkhelmut - TFF 2 MB darkhelmut
IKA - Demuss 2 MB IKA
IKA - TFF 2 MB IKA
Demuss - TFF 2 MB Demuss
darkhelmut - TFF 2 CC darkhelmut
darkhelmut - Demuss 2 CC darkhelmut
darkhelmut - IKA 2 CC darkhelmut
TFF - Demuss 2 CC TFF
TFF - IKA 2 CC TFF
Demuss - IKA 2 CC Demuss
darkhelmut - TFF 2 TAF darkhelmut
darkhelmut - IKA 2 TAF darkhelmut
darkhelmut - Demuss 2 TAF darkhelmut
TFF - IKA 2 TAF TFF
TFF - Demuss 2 TAF TFF
IKA - Demuss 2 TAF IKA
BG - Ankibagger 3 TAF BG
BG - logix 3 TAF BG
BG - Megahit 3 TAF BG
Ankibagger - logix 3 TAF Ankibagger
Ankibagger - Megahit 3 TAF Ankibagger
logix - Megahit 3 TAF logix
Ankibagger - Megahit 3 AFM Ankibagger
Ankibagger - logix 3 AFM Ankibagger
Ankibagger - BG 3 AFM Ankibagger
Megahit - logix 3 AFM Megahit
Megahit - BG 3 AFM Megahit
logix - BG 3 AFM logix
logix - Ankibagger 3 MB logix
logix - BG 3 MB logix
logix - Megahit 3 MB logix
Ankibagger - BG 3 MB Ankibagger
Ankibagger - Megahit 3 MB Ankibagger
BG - Megahit 3 MB BG
BG - Ankibagger 3 CC BG
BG - Megahit 3 CC BG
BG - logix 3 CC BG
Ankibagger - Megahit 3 CC Ankibagger
Ankibagger - logix 3 CC Ankibagger
Megahit - logix 3 CC Megahit
BG - Megahit 3 JY BG
BG - logix 3 JY BG
BG - Ankibagger 3 JY BG
Megahit - logix 3 JY Megahit
Megahit - Ankibagger 3 JY Megahit
logix - Ankibagger 3 JY logix
Ankibagger - BG 3 TOM Ankibagger
Ankibagger - logix 3 TOM Ankibagger
Ankibagger - Megahit 3 TOM Ankibagger
BG - logix 3 TOM BG
BG - Megahit 3 TOM BG
logix - Megahit 3 TOM logix
GGG - RobbseBoy 4 TOM GGG
GGG - M C 4 TOM GGG
GGG - Anders 4 TOM GGG
RobbseBoy - M C 4 TOM RobbseBoy
RobbseBoy - Anders 4 TOM RobbseBoy
M C - Anders 4 TOM M C
RobbseBoy - GGG 4 MB RobbseBoy
RobbseBoy - M C 4 MB RobbseBoy
RobbseBoy - Anders 4 MB RobbseBoy
GGG - M C 4 MB GGG
GGG - Anders 4 MB GGG
M C - Anders 4 MB M C
M C - Anders 4 CC M C
M C - RobbseBoy 4 CC M C
M C - GGG 4 CC M C
Anders - RobbseBoy 4 CC Anders
Anders - GGG 4 CC Anders
RobbseBoy - GGG 4 CC RobbseBoy
M C - Anders 4 TAF M C
M C - RobbseBoy 4 TAF M C
M C - GGG 4 TAF M C
Anders - RobbseBoy 4 TAF Anders
Anders - GGG 4 TAF Anders
RobbseBoy - GGG 4 TAF RobbseBoy
GGG - RobbseBoy 4 AFM GGG
GGG - Anders 4 AFM GGG
GGG - M C 4 AFM GGG
RobbseBoy - Anders 4 AFM RobbseBoy
RobbseBoy - M C 4 AFM RobbseBoy
Anders - M C 4 AFM Anders
GGG - RobbseBoy 4 JY GGG
GGG - M C 4 JY GGG
GGG - Anders 4 JY GGG
RobbseBoy - M C 4 JY RobbseBoy
RobbseBoy - Anders 4 JY RobbseBoy
M C - Anders 4 JY M C
tungsnubbe - johannap 5 TAF tungsnubbe
tungsnubbe - Fredrik L 5 TAF tungsnubbe
tungsnubbe - monstret 5 TAF tungsnubbe
johannap - Fredrik L 5 TAF johannap
johannap - monstret 5 TAF johannap
Fredrik L - monstret 5 TAF Fredrik L
Fredrik L - johannap 5 AFM Fredrik L
Fredrik L - tungsnubbe 5 AFM Fredrik L
Fredrik L - monstret 5 AFM Fredrik L
johannap - tungsnubbe 5 AFM johannap
johannap - monstret 5 AFM johannap
tungsnubbe - monstret 5 AFM tungsnubbe
Fredrik L - tungsnubbe 5 MB Fredrik L
Fredrik L - monstret 5 MB Fredrik L
Fredrik L - johannap 5 MB Fredrik L
tungsnubbe - monstret 5 MB tungsnubbe
tungsnubbe - johannap 5 MB tungsnubbe
monstret - johannap 5 MB monstret
monstret - tungsnubbe 5 CC monstret
monstret - Fredrik L 5 CC monstret
monstret - johannap 5 CC monstret
tungsnubbe - Fredrik L 5 CC tungsnubbe
tungsnubbe - johannap 5 CC tungsnubbe
Fredrik L - johannap 5 CC Fredrik L
Fredrik L - monstret 5 JY Fredrik L
Fredrik L - tungsnubbe 5 JY Fredrik L
Fredrik L - johannap 5 JY Fredrik L
monstret - tungsnubbe 5 JY monstret
monstret - johannap 5 JY monstret
tungsnubbe - johannap 5 JY tungsnubbe
johannap - monstret 5 TOM johannap
johannap - Fredrik L 5 TOM johannap
johannap - tungsnubbe 5 TOM johannap
monstret - Fredrik L 5 TOM monstret
monstret - tungsnubbe 5 TOM monstret
Fredrik L - tungsnubbe 5 TOM Fredrik L
MCR - JOE 6 TAF MCR
MCR - MIW 6 TAF MCR
MCR - Trazan 6 TAF MCR
JOE - MIW 6 TAF JOE
JOE - Trazan 6 TAF JOE
MIW - Trazan 6 TAF MIW
JOE - MIW 6 AFM JOE
JOE - Trazan 6 AFM JOE
JOE - MCR 6 AFM JOE
MIW - Trazan 6 AFM MIW
MIW - MCR 6 AFM MIW
Trazan - MCR 6 AFM Trazan
JOE - Trazan 6 MB JOE
JOE - MCR 6 MB JOE
JOE - MIW 6 MB JOE
Trazan - MCR 6 MB Trazan
Trazan - MIW 6 MB Trazan
MCR - MIW 6 MB MCR
JOE - MIW 6 CC JOE
JOE - MCR 6 CC JOE
JOE - Trazan 6 CC JOE
MIW - MCR 6 CC MIW
MIW - Trazan 6 CC MIW
MCR - Trazan 6 CC MCR
JOE - MCR 6 JY JOE
JOE - MIW 6 JY JOE
JOE - Trazan 6 JY JOE
MCR - MIW 6 JY MCR
MCR - Trazan 6 JY MCR
MIW - Trazan 6 JY MIW
JOE - MIW 6 TOM JOE
JOE - MCR 6 TOM JOE
JOE - Trazan 6 TOM JOE
MIW - MCR 6 TOM MIW
MIW - Trazan 6 TOM MIW
MCR - Trazan 6 TOM MCR
botte - Swann 7 CC botte
botte - Demian 7 CC botte
botte - bosson 7 CC botte
Swann - Demian 7 CC Swann
Swann - bosson 7 CC Swann
Demian - bosson 7 CC Demian
botte - Swann 7 TAF botte
botte - bosson 7 TAF botte
botte - Demian 7 TAF botte
Swann - bosson 7 TAF Swann
Swann - Demian 7 TAF Swann
bosson - Demian 7 TAF bosson
Demian - botte 7 AFM Demian
Demian - Swann 7 AFM Demian
Demian - bosson 7 AFM Demian
botte - Swann 7 AFM botte
botte - bosson 7 AFM botte
Swann - bosson 7 AFM Swann
botte - Demian 7 TOM botte
botte - Swann 7 TOM botte
botte - bosson 7 TOM botte
Demian - Swann 7 TOM Demian
Demian - bosson 7 TOM Demian
Swann - bosson 7 TOM Swann
botte - bosson 7 MB botte
botte - Swann 7 MB botte
botte - Demian 7 MB botte
bosson - Swann 7 MB bosson
bosson - Demian 7 MB bosson
Swann - Demian 7 MB Swann
botte - Swann 7 CC botte
botte - bosson 7 CC botte
botte - Demian 7 CC botte
Swann - bosson 7 CC Swann
Swann - Demian 7 CC Swann
bosson - Demian 7 CC bosson
delosue - Che 8 TAF delosue
delosue - jester 8 TAF delosue
delosue - Helena 8 TAF delosue
Che - jester 8 TAF Che
Che - Helena 8 TAF Che
jester - Helena 8 TAF jester
Helena - delosue 8 AFM Helena
Helena - Che 8 AFM Helena
Helena - jester 8 AFM Helena
delosue - Che 8 AFM delosue
delosue - jester 8 AFM delosue
Che - jester 8 AFM Che
Helena - delosue 8 JY Helena
Helena - Che 8 JY Helena
Helena - jester 8 JY Helena
delosue - Che 8 JY delosue
delosue - jester 8 JY delosue
Che - jester 8 JY Che
Helena - Che 8 TOM Helena
Helena - delosue 8 TOM Helena
Helena - jester 8 TOM Helena
Che - delosue 8 TOM Che
Che - jester 8 TOM Che
delosue - jester 8 TOM delosue
Helena - jester 8 MB Helena
Helena - Che 8 MB Helena
Helena - delosue 8 MB Helena
jester - Che 8 MB jester
jester - delosue 8 MB jester
Che - delosue 8 MB Che
delosue - Helena 8 CC delosue
delosue - Che 8 CC delosue
delosue - jester 8 CC delosue
Helena - Che 8 CC Helena
Helena - jester 8 CC Helena
Che - jester 8 CC Che
Kvartsfinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
Helena (v) GGG AFM
JOE (v) botte CC
Fredrik L (v) S P MB
Ankibagger (v) TFF JY
Semifinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
Fredrik L (v) Helena AFM
JOE (v) Ankibagger TOM
Final
Finalist 1 Finalist 2 Spel
Fredrik L (v) JOE TAF
Bilder
Den hittills största VM-tävlingen hade till och med lockat folk från Gävle.
 
Mats hade oturen att bli lottad i storspelande JOEs grupp.
 
Anders visar att han minsann minns vad han lärde sig i pappslöjden.
 
Folk höll på att ramla omkull när den mytomspunne Robbseboy dök upp...
 
IKA är på god väg att ta över posten som störst mage i StPb från Svante...
 
Och se där, Megahit dök upp och visade hur man tiltar ett spel...
 
Kul med lite nya ansikten!
 
Kul med lite nya ryggtavlor också för den delen.
 
PAL, för dagen klädd i svart och med nyinköpt hatt, hade hand om vadslagningen där bara Trazan vann och StPb därmed får ett behövande tillskott i kassan.
 
GGG är full av beundran när Ankibagger visar att han minsann kan ta av sitt högerben...
 
...och fan vet om inte JOE har satt på sina ben bak och fram eller nåt.
 
Ja vem är han egentligen?
 
Jo det är mannen till vänster tillsammans med en halvsovande MCR & Anders.
 
Darkhelmut hade beslutat att dela ut gula & röda kort för verbal & fysisk spelmisshandel och det hade nog en lugnande effekt då de sedvanliga utbrotten lös med sin frånvaro.
 
Team Kuttlans visar att dom är ett lag även när dom inte spelar flipper.
 
Det är många som vill vara bäst, men tyvärr kan bara en vara det och idag var det Fredrik.
 
Johanna tyckte det var mycket roligare att vara med och spela än att som brukligt när det är tävling sitta i kassan.
 
En sammanbiten Swann och MCR lyssnar på logix utläggning om Ballys förträfflighet.
 
Trazan & MIW studerar motståndet.
 
JOE storspelade och vann 5 av 6 matcher trots att gruppen på pappret såg ruggigt hård ut med MCR, MIW & Trazan som motståndare. Starkt!
 
JOE leker hem segern på MB.
 
"Svante nu blev du väldigt Fezig". Roffe (darkhelmut) hade roat sig med att skriva ut lite klassiska citat att tapetsera väggarna med.
 
Det gick åt en del öl och en och annan ramlösa.
 
Det tar uppoenbarligen på krafterna att vara tävlingsledare.
 
TFF spelar TOM. Darkhelmut & demuss specialstuderar vanishkoppen eller nåt.
 
Magnus Uggla? Jack Osborne? Nejdå, det är ju videohandlarn från Bro!
 
Linus som spelade stabilt och vann gruppen före APB, PAL & Svante ber till Konrad om tur medans monstret försöker strypa Johanna.
 
Värst vad tomt det var runt Martin...
 
Seminfinalspel mellan JOE & Ankibagger där JOE vann.
 
Men i finalen blev Fredrik för svår och tog hem förstapriset bestående av de sedvanliga 2 äckelshotsen.
 
De båda semifinalförlorarna fick nöja sig med varsin shot, men var lika glada för det.
 
Skål och tack. Darkhelmut ser oerhört nöjd ut med att inga nykterister vann den här gången.
 
JOE tyckte han spelade som en pajas i finalen och snodde Roffes lösnäsa.