Tillbaka
Stockholm Pinball - månadstävling, dec 2011

 
Datum: 2011-12-03
Plats: Stellans Showroom
Spelträffssnack: Klicka här
Lottade Kvalspel:
LOTTA2 (LOTTA2)
LOTTA3 (LOTTA3)
LOTTA4 (LOTTA4)
LOTTA1 (LOTTA1)
Deltagare
Medelrank för tävlingen: 1575
Användarnamn Startrank Slutrank +/-
MungoBBQ 1485 1546 61p
LEC 1458 1499 41p
Svante 1557 1596 39p
bitwalk 1599 1637 38p
P.Lindberg 1570 1600 30p
Helena 1732 1755 23p
logix 1701 1722 21p
REO 1487 1506 19p
skagget 1611 1626 15p
Klatte 1500 1515 15p
APB 1707 1721 14p
johan 1530 1543 13p
PAL 1730 1743 13p
Turnis 1536 1547 11p
PSE 1495 1505 10p
örnen 1509 1517 8p
ike 1528 1530 2p
Flaggis 1459 1457 -2p
inwoods 1572 1563 -9p
GGG 1566 1554 -12p
pop 1657 1634 -23p
Rockywuff 1531 1504 -27p
botte 1656 1629 -27p
Mr Anderson 1642 1614 -28p
mice 1480 1452 -28p
DAH 1637 1608 -29p
jonatanR 1456 1421 -35p
FRA 1540 1500 -40p
BAT 1622 1575 -47p
Replicant 1705 1639 -66p
Kvalresultat
Användare Omgång 1 Omgång 2 Totalt
logix 6 6 12
Helena 6 3 9
LEC 5 2 7
DAH 4 3 7
ike 2 4 6
inwoods 2 4 6
REO 2 4 6
FRA 1 2 3
P.Lindberg 6 4 10
PAL 4 6 10
MungoBBQ 3 5 8
pop 4 4 8
Turnis 3 4 7
örnen 3 3 6
BAT 3 2 5
jonatanR 2 0 2
APB 5 6 11
skagget 4 4 8
Klatte 4 2 6
botte 2 4 6
GGG 3 3 6
Rockywuff 2 1 3
mice 1 1 2
bitwalk 5 3 8
Mr Anderson 3 5 8
Svante 3 4 7
johan 3 3 6
PSE 1 4 5
Replicant 2 2 4
Flaggis 4 0 4
Slutresultat
Plats Spelare GP-Poäng
1. Helena 12
2. PAL 10
3. logix 8
4. APB 7
5. bitwalk 6
6. skagget 5
7. P.Lindberg 4
8. Mr Anderson 3
9. Svante 2
10. MungoBBQ 1
Omgångarna:
Omgång 1, grupp 1
Tävlande Spel Vinnare
DAH - FRA LOTTA2 DAH
DAH - Helena LOTTA2 Helena
DAH - ike LOTTA2 ike
DAH - inwoods LOTTA2 DAH
DAH - LEC LOTTA2 DAH
DAH - logix LOTTA2 logix
DAH - REO LOTTA2 DAH
FRA - Helena LOTTA2 Helena
FRA - ike LOTTA2 FRA
FRA - inwoods LOTTA2 inwoods
FRA - LEC LOTTA2 LEC
FRA - logix LOTTA2 logix
FRA - REO LOTTA2 REO
Helena - ike LOTTA2 Helena
Helena - inwoods LOTTA2 Helena
Helena - LEC LOTTA2 Helena
Helena - logix LOTTA2 logix
Helena - REO LOTTA2 Helena
ike - inwoods LOTTA2 ike
ike - LEC LOTTA2 LEC
ike - logix LOTTA2 logix
ike - REO LOTTA2 REO
inwoods - LEC LOTTA2 LEC
inwoods - logix LOTTA2 logix
inwoods - REO LOTTA2 inwoods
LEC - logix LOTTA2 LEC
LEC - REO LOTTA2 LEC
logix - REO LOTTA2 logix
Omgång 1, grupp 2
Tävlande Spel Vinnare
BAT - jonatanR LOTTA3 BAT
BAT - MungoBBQ LOTTA3 MungoBBQ
BAT - P.Lindberg LOTTA3 P.Lindberg
BAT - PAL LOTTA3 BAT
BAT - pop LOTTA3 pop
BAT - Turnis LOTTA3 Turnis
BAT - örnen LOTTA3 BAT
jonatanR - MungoBBQ LOTTA3 MungoBBQ
jonatanR - P.Lindberg LOTTA3 jonatanR
jonatanR - PAL LOTTA3 PAL
jonatanR - pop LOTTA3 pop
jonatanR - Turnis LOTTA3 jonatanR
jonatanR - örnen LOTTA3 örnen
MungoBBQ - P.Lindberg LOTTA3 P.Lindberg
MungoBBQ - PAL LOTTA3 PAL
MungoBBQ - pop LOTTA3 pop
MungoBBQ - Turnis LOTTA3 Turnis
MungoBBQ - örnen LOTTA3 MungoBBQ
P.Lindberg - PAL LOTTA3 P.Lindberg
P.Lindberg - pop LOTTA3 P.Lindberg
P.Lindberg - Turnis LOTTA3 P.Lindberg
P.Lindberg - örnen LOTTA3 P.Lindberg
PAL - pop LOTTA3 PAL
PAL - Turnis LOTTA3 PAL
PAL - örnen LOTTA3 örnen
pop - Turnis LOTTA3 Turnis
pop - örnen LOTTA3 pop
Turnis - örnen LOTTA3 örnen
Omgång 1, grupp 3
Tävlande Spel Vinnare
APB - botte LOTTA4 APB
APB - GGG LOTTA4 GGG
APB - Klatte LOTTA4 APB
APB - mice LOTTA4 APB
APB - Rockywuff LOTTA4 APB
APB - skagget LOTTA4 APB
botte - GGG LOTTA4 GGG
botte - Klatte LOTTA4 Klatte
botte - mice LOTTA4 botte
botte - Rockywuff LOTTA4 botte
botte - skagget LOTTA4 skagget
GGG - Klatte LOTTA4 Klatte
GGG - mice LOTTA4 mice
GGG - Rockywuff LOTTA4 GGG
GGG - skagget LOTTA4 skagget
Klatte - mice LOTTA4 Klatte
Klatte - Rockywuff LOTTA4 Klatte
Klatte - skagget LOTTA4 skagget
mice - Rockywuff LOTTA4 Rockywuff
mice - skagget LOTTA4 skagget
Rockywuff - skagget LOTTA4 Rockywuff
Omgång 1, grupp 4
Tävlande Spel Vinnare
bitwalk - Flaggis LOTTA1 bitwalk
bitwalk - johan LOTTA1 bitwalk
bitwalk - Mr Anderson LOTTA1 bitwalk
bitwalk - PSE LOTTA1 bitwalk
bitwalk - Replicant LOTTA1 bitwalk
bitwalk - Svante LOTTA1 Svante
Flaggis - johan LOTTA1 Flaggis
Flaggis - Mr Anderson LOTTA1 Flaggis
Flaggis - PSE LOTTA1 PSE
Flaggis - Replicant LOTTA1 Flaggis
Flaggis - Svante LOTTA1 Flaggis
johan - Mr Anderson LOTTA1 Mr Anderson
johan - PSE LOTTA1 johan
johan - Replicant LOTTA1 johan
johan - Svante LOTTA1 johan
Mr Anderson - PSE LOTTA1 Mr Anderson
Mr Anderson - Replicant LOTTA1 Mr Anderson
Mr Anderson - Svante LOTTA1 Svante
PSE - Replicant LOTTA1 Replicant
PSE - Svante LOTTA1 Svante
Replicant - Svante LOTTA1 Replicant
Omgång 2, grupp 1
Tävlande Spel Vinnare
FRA - DAH LOTTA2 FRA
Helena - DAH LOTTA2 DAH
ike - DAH LOTTA2 ike
inwoods - DAH LOTTA2 DAH
LEC - DAH LOTTA2 DAH
logix - DAH LOTTA2 logix
REO - DAH LOTTA2 REO
Helena - FRA LOTTA2 Helena
ike - FRA LOTTA2 ike
inwoods - FRA LOTTA2 inwoods
LEC - FRA LOTTA2 LEC
logix - FRA LOTTA2 logix
REO - FRA LOTTA2 FRA
ike - Helena LOTTA2 Helena
inwoods - Helena LOTTA2 inwoods
LEC - Helena LOTTA2 LEC
logix - Helena LOTTA2 Helena
REO - Helena LOTTA2 REO
inwoods - ike LOTTA2 ike
LEC - ike LOTTA2 ike
logix - ike LOTTA2 logix
REO - ike LOTTA2 REO
LEC - inwoods LOTTA2 inwoods
logix - inwoods LOTTA2 logix
REO - inwoods LOTTA2 inwoods
logix - LEC LOTTA2 logix
REO - LEC LOTTA2 REO
REO - logix LOTTA2 logix
Omgång 2, grupp 2
Tävlande Spel Vinnare
jonatanR - BAT LOTTA3 BAT
MungoBBQ - BAT LOTTA3 MungoBBQ
P.Lindberg - BAT LOTTA3 P.Lindberg
PAL - BAT LOTTA3 PAL
pop - BAT LOTTA3 BAT
Turnis - BAT LOTTA3 Turnis
örnen - BAT LOTTA3 örnen
MungoBBQ - jonatanR LOTTA3 MungoBBQ
P.Lindberg - jonatanR LOTTA3 P.Lindberg
PAL - jonatanR LOTTA3 PAL
pop - jonatanR LOTTA3 pop
Turnis - jonatanR LOTTA3 Turnis
örnen - jonatanR LOTTA3 örnen
P.Lindberg - MungoBBQ LOTTA3 MungoBBQ
PAL - MungoBBQ LOTTA3 PAL
pop - MungoBBQ LOTTA3 pop
Turnis - MungoBBQ LOTTA3 MungoBBQ
örnen - MungoBBQ LOTTA3 MungoBBQ
PAL - P.Lindberg LOTTA3 P.Lindberg
pop - P.Lindberg LOTTA3 pop
Turnis - P.Lindberg LOTTA3 Turnis
örnen - P.Lindberg LOTTA3 P.Lindberg
pop - PAL LOTTA3 PAL
Turnis - PAL LOTTA3 PAL
örnen - PAL LOTTA3 PAL
Turnis - pop LOTTA3 pop
örnen - pop LOTTA3 örnen
örnen - Turnis LOTTA3 Turnis
Omgång 2, grupp 3
Tävlande Spel Vinnare
botte - APB LOTTA4 APB
GGG - APB LOTTA4 APB
Klatte - APB LOTTA4 APB
mice - APB LOTTA4 APB
Rockywuff - APB LOTTA4 APB
skagget - APB LOTTA4 APB
GGG - botte LOTTA4 botte
Klatte - botte LOTTA4 botte
mice - botte LOTTA4 botte
Rockywuff - botte LOTTA4 Rockywuff
skagget - botte LOTTA4 botte
Klatte - GGG LOTTA4 GGG
mice - GGG LOTTA4 GGG
Rockywuff - GGG LOTTA4 GGG
skagget - GGG LOTTA4 skagget
mice - Klatte LOTTA4 Klatte
Rockywuff - Klatte LOTTA4 Klatte
skagget - Klatte LOTTA4 skagget
Rockywuff - mice LOTTA4 mice
skagget - mice LOTTA4 skagget
skagget - Rockywuff LOTTA4 skagget
Omgång 2, grupp 4
Tävlande Spel Vinnare
Flaggis - bitwalk LOTTA1 bitwalk
johan - bitwalk LOTTA1 bitwalk
Mr Anderson - bitwalk LOTTA1 Mr Anderson
PSE - bitwalk LOTTA1 PSE
Replicant - bitwalk LOTTA1 bitwalk
Svante - bitwalk LOTTA1 Svante
johan - Flaggis LOTTA1 johan
Mr Anderson - Flaggis LOTTA1 Mr Anderson
PSE - Flaggis LOTTA1 PSE
Replicant - Flaggis LOTTA1 Replicant
Svante - Flaggis LOTTA1 Svante
Mr Anderson - johan LOTTA1 Mr Anderson
PSE - johan LOTTA1 PSE
Replicant - johan LOTTA1 johan
Svante - johan LOTTA1 johan
PSE - Mr Anderson LOTTA1 Mr Anderson
Replicant - Mr Anderson LOTTA1 Mr Anderson
Svante - Mr Anderson LOTTA1 Svante
Replicant - PSE LOTTA1 Replicant
Svante - PSE LOTTA1 PSE
Svante - Replicant LOTTA1 Svante
Särspel
Tävlande1 Tävlande2 Spel
bitwalk (v) Mr Anderson LOTTA1
Klatte (v) botte LOTTA1
Klatte (v) GGG LOTTA1
botte (v) GGG LOTTA1
pop MungoBBQ (v) LOTTA1
PAL (v) P.Lindberg LOTTA1
LEC (v) DAH LOTTA1
Semifinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
PAL (v) skagget LOTTA1
APB Mr Anderson (v) LOTTA1
APB (v) Mr Anderson LOTTA1
PAL (v) skagget LOTTA1
APB (v) Mr Anderson LOTTA1
logix P.Lindberg (v) LOTTA1
logix (v) P.Lindberg LOTTA1
logix (v) P.Lindberg LOTTA1
PAL (v) skagget LOTTA1
bitwalk Helena (v) LOTTA1
bitwalk Helena (v) LOTTA1
Järnmatch
Tävlande1 Tävlande2 Spel
Svante (v) MungoBBQ LOTTA1
Svante (v) LEC LOTTA1
Svante (v) Klatte LOTTA1
MungoBBQ (v) LEC LOTTA1
MungoBBQ (v) Klatte LOTTA1
LEC (v) Klatte LOTTA1
bitwalk (v) skagget LOTTA1
bitwalk (v) P.Lindberg LOTTA1
bitwalk (v) Mr Anderson LOTTA1
skagget (v) P.Lindberg LOTTA1
skagget (v) Mr Anderson LOTTA1
P.Lindberg (v) Mr Anderson LOTTA1
Final
Tävlande1 Tävlande2 Spel
PAL (v) logix LOTTA1
PAL (v) Helena LOTTA1
PAL (v) APB LOTTA1
logix (v) Helena LOTTA1
logix (v) APB LOTTA1
Helena (v) APB LOTTA1
APB (v) logix LOTTA1
APB (v) Helena LOTTA1
APB (v) PAL LOTTA1
logix (v) Helena LOTTA1
logix (v) PAL LOTTA1
Helena (v) PAL LOTTA1
Helena (v) PAL LOTTA1
Helena (v) logix LOTTA1
Helena (v) APB LOTTA1
PAL (v) logix LOTTA1
PAL (v) APB LOTTA1
logix (v) APB LOTTA1
Helena (v) PAL LOTTA1
Helena (v) logix LOTTA1
PAL (v) logix LOTTA1
Bilder
Inga bilder uppladdade