Tillbaka
Stockholm Pinball - månadstävling, aug 2013
När Jorian, Jörgen & MCR höll sig på semesterfronten så var det upplagt för en ny vinnare och så blev det. Det var dags för JAW att inkassera sin första månadsvinst genom att slå Nedo med 2-0 i finalen. Fetgrattis!
 
Datum: 2013-08-03
Plats: Lutande Dörren
Spelträffssnack: Klicka här
Lottade Kvalspel:
lotta4 (lotta4)
lotta3 (lotta3)
lotta2 (lotta2)
lotta1 (lotta1)
Deltagare
Medelrank för tävlingen: 1552
Användarnamn Startrank Slutrank +/-
MOD 1400 1543 143p
Klatte 1582 1623 41p
sparr 1391 1419 28p
JNA 1537 1559 22p
JAW 1775 1796 21p
Gathers 1575 1596 21p
örnen 1550 1569 19p
Dawen 1416 1434 18p
MungoBBQ 1544 1556 12p
bitwalk 1660 1672 12p
snailit 1562 1567 5p
mice 1578 1581 3p
DAH 1589 1592 3p
Nedo 1658 1660 2p
knuff 1397 1397 0p
chimaera 1516 1514 -2p
ike 1486 1481 -5p
FRA 1600 1593 -7p
306 1544 1528 -16p
hieronymus 1462 1443 -19p
joake 1481 1460 -21p
OGM 1600 1578 -22p
P.Lindberg 1763 1739 -24p
Svante 1616 1590 -26p
Rockywuff 1519 1490 -29p
LEC 1554 1513 -41p
Kvalresultat
Användare Omgång 1 Omgång 2 Totalt
JAW 5 6 11
Klatte 4 4 8
Svante 3 4 7
JNA 3 4 7
knuff 2 1 3
LEC 1 2 3
joake 3 0 3
örnen 5 4 9
FRA 3 5 8
mice 5 2 7
P.Lindberg 3 4 7
sparr 3 2 5
hieronymus 2 1 3
Rockywuff 0 3 3
bitwalk 4 3 7
Gathers 2 4 6
OGM 3 2 5
MungoBBQ 3 1 4
chimaera 1 3 4
Dawen 2 2 4
Nedo 3 4 7
DAH 3 3 6
snailit 3 3 6
ike 3 1 4
MOD 2 2 4
306 1 2 3
Slutresultat
Plats Spelare GP-Poäng
1. JAW 12
2. Nedo 10
3. Klatte 8
4. Gathers 7
5. bitwalk 6
6. snailit 5
7. örnen 4
8. FRA 3
9. P.Lindberg 2
10. MungoBBQ 1
Omgångarna:
Omgång 1, grupp 1
Tävlande Spel Vinnare
JAW - JNA lotta4 JAW
JAW - joake lotta4 JAW
JAW - Klatte lotta4 Klatte
JAW - knuff lotta4 JAW
JAW - LEC lotta4 JAW
JAW - Svante lotta4 JAW
JNA - joake lotta4 joake
JNA - Klatte lotta4 Klatte
JNA - knuff lotta4 JNA
JNA - LEC lotta4 JNA
JNA - Svante lotta4 JNA
joake - Klatte lotta4 Klatte
joake - knuff lotta4 knuff
joake - LEC lotta4 joake
joake - Svante lotta4 joake
Klatte - knuff lotta4 Klatte
Klatte - LEC lotta4 LEC
Klatte - Svante lotta4 Svante
knuff - LEC lotta4 knuff
knuff - Svante lotta4 Svante
LEC - Svante lotta4 Svante
Omgång 1, grupp 2
Tävlande Spel Vinnare
FRA - hieronymus lotta3 hieronymus
FRA - mice lotta3 FRA
FRA - P.Lindberg lotta3 FRA
FRA - Rockywuff lotta3 FRA
FRA - sparr lotta3 sparr
FRA - örnen lotta3 örnen
hieronymus - mice lotta3 mice
hieronymus - P.Lindberg lotta3 P.Lindberg
hieronymus - Rockywuff lotta3 hieronymus
hieronymus - sparr lotta3 sparr
hieronymus - örnen lotta3 örnen
mice - P.Lindberg lotta3 mice
mice - Rockywuff lotta3 mice
mice - sparr lotta3 mice
mice - örnen lotta3 mice
P.Lindberg - Rockywuff lotta3 P.Lindberg
P.Lindberg - sparr lotta3 P.Lindberg
P.Lindberg - örnen lotta3 örnen
Rockywuff - sparr lotta3 sparr
Rockywuff - örnen lotta3 örnen
sparr - örnen lotta3 örnen
Omgång 1, grupp 3
Tävlande Spel Vinnare
bitwalk - chimaera lotta2 bitwalk
bitwalk - Dawen lotta2 bitwalk
bitwalk - Gathers lotta2 bitwalk
bitwalk - MungoBBQ lotta2 MungoBBQ
bitwalk - OGM lotta2 bitwalk
chimaera - Dawen lotta2 Dawen
chimaera - Gathers lotta2 Gathers
chimaera - MungoBBQ lotta2 MungoBBQ
chimaera - OGM lotta2 chimaera
Dawen - Gathers lotta2 Dawen
Dawen - MungoBBQ lotta2 MungoBBQ
Dawen - OGM lotta2 OGM
Gathers - MungoBBQ lotta2 Gathers
Gathers - OGM lotta2 OGM
MungoBBQ - OGM lotta2 OGM
Omgång 1, grupp 4
Tävlande Spel Vinnare
306 - DAH lotta1 DAH
306 - ike lotta1 ike
306 - MOD lotta1 MOD
306 - Nedo lotta1 306
306 - snailit lotta1 snailit
DAH - ike lotta1 DAH
DAH - MOD lotta1 MOD
DAH - Nedo lotta1 DAH
DAH - snailit lotta1 snailit
ike - MOD lotta1 ike
ike - Nedo lotta1 Nedo
ike - snailit lotta1 ike
MOD - Nedo lotta1 Nedo
MOD - snailit lotta1 snailit
Nedo - snailit lotta1 Nedo
Omgång 2, grupp 1
Tävlande Spel Vinnare
JNA - JAW lotta4 JAW
joake - JAW lotta4 JAW
Klatte - JAW lotta4 JAW
knuff - JAW lotta4 JAW
LEC - JAW lotta4 JAW
Svante - JAW lotta4 JAW
joake - JNA lotta4 JNA
Klatte - JNA lotta4 Klatte
knuff - JNA lotta4 JNA
LEC - JNA lotta4 JNA
Svante - JNA lotta4 JNA
Klatte - joake lotta4 Klatte
knuff - joake lotta4 knuff
LEC - joake lotta4 LEC
Svante - joake lotta4 Svante
knuff - Klatte lotta4 Klatte
LEC - Klatte lotta4 Klatte
Svante - Klatte lotta4 Svante
LEC - knuff lotta4 LEC
Svante - knuff lotta4 Svante
Svante - LEC lotta4 Svante
Omgång 2, grupp 2
Tävlande Spel Vinnare
hieronymus - FRA lotta3 FRA
mice - FRA lotta3 FRA
P.Lindberg - FRA lotta3 FRA
Rockywuff - FRA lotta3 Rockywuff
sparr - FRA lotta3 FRA
örnen - FRA lotta3 FRA
mice - hieronymus lotta3 hieronymus
P.Lindberg - hieronymus lotta3 P.Lindberg
Rockywuff - hieronymus lotta3 Rockywuff
sparr - hieronymus lotta3 sparr
örnen - hieronymus lotta3 örnen
P.Lindberg - mice lotta3 P.Lindberg
Rockywuff - mice lotta3 mice
sparr - mice lotta3 mice
örnen - mice lotta3 örnen
Rockywuff - P.Lindberg lotta3 P.Lindberg
sparr - P.Lindberg lotta3 sparr
örnen - P.Lindberg lotta3 P.Lindberg
sparr - Rockywuff lotta3 Rockywuff
örnen - Rockywuff lotta3 örnen
örnen - sparr lotta3 örnen
Omgång 2, grupp 3
Tävlande Spel Vinnare
chimaera - bitwalk lotta2 chimaera
Dawen - bitwalk lotta2 bitwalk
Gathers - bitwalk lotta2 bitwalk
MungoBBQ - bitwalk lotta2 bitwalk
OGM - bitwalk lotta2 OGM
Dawen - chimaera lotta2 chimaera
Gathers - chimaera lotta2 Gathers
MungoBBQ - chimaera lotta2 MungoBBQ
OGM - chimaera lotta2 chimaera
Gathers - Dawen lotta2 Gathers
MungoBBQ - Dawen lotta2 Dawen
OGM - Dawen lotta2 Dawen
MungoBBQ - Gathers lotta2 Gathers
OGM - Gathers lotta2 Gathers
OGM - MungoBBQ lotta2 OGM
Omgång 2, grupp 4
Tävlande Spel Vinnare
DAH - 306 lotta1 DAH
ike - 306 lotta1 ike
MOD - 306 lotta1 306
Nedo - 306 lotta1 306
snailit - 306 lotta1 snailit
ike - DAH lotta1 DAH
MOD - DAH lotta1 MOD
Nedo - DAH lotta1 Nedo
snailit - DAH lotta1 DAH
MOD - ike lotta1 MOD
Nedo - ike lotta1 Nedo
snailit - ike lotta1 snailit
Nedo - MOD lotta1 Nedo
snailit - MOD lotta1 snailit
snailit - Nedo lotta1 Nedo
Särspel
Tävlande1 Tävlande2 Spel
MungoBBQ (v) OGM lotta1
kvartsfinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
bitwalk Nedo (v) lotta1
snailit Klatte (v) lotta1
örnen Gathers (v) lotta1
örnen Gathers (v) lotta1
bitwalk (v) Nedo lotta1
snailit Klatte (v) lotta1
JAW FRA (v) lotta1
JAW (v) FRA lotta1
bitwalk Nedo (v) lotta1
JAW (v) FRA lotta1
Semifinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
Nedo (v) Klatte lotta1
Nedo Klatte (v) lotta1
Nedo (v) Klatte lotta1
JAW Gathers (v) lotta1
JAW (v) Gathers lotta1
Järnmatch
Tävlande1 Tävlande2 Spel
P.Lindberg (v) MungoBBQ lotta1
P.Lindberg (v) DAH lotta1
P.Lindberg (v) Svante lotta1
MungoBBQ (v) DAH lotta1
MungoBBQ (v) Svante lotta1
DAH (v) Svante lotta1
bitwalk (v) snailit lotta1
bitwalk (v) örnen lotta1
bitwalk (v) FRA lotta1
snailit (v) örnen lotta1
snailit (v) FRA lotta1
örnen (v) FRA lotta1
JAW (v) Gathers lotta1
Klatte (v) Gathers lotta1
Final
Tävlande1 Tävlande2 Spel
JAW (v) Nedo lotta1
JAW (v) Nedo lotta1
Bilder
Inga bilder uppladdade