Tillbaka
Stockholm Pinball - månadstävling,okt 2014

 
Datum: 2014-10-04
Plats: Flippergubben
Spelträffssnack: Klicka här
Lottade Kvalspel:
lotta1 (lotta1)
lotta4 (lotta4)
lotta2 (lotta2)
lotta3 (lotta3)
Deltagare
Medelrank för tävlingen: 1579
Användarnamn Startrank Slutrank +/-
ORE 1400 1538 138p
mice 1553 1597 44p
terre 1497 1539 42p
BAT 1668 1708 40p
ike 1494 1528 34p
octoclock 1494 1524 30p
PRO 1718 1748 30p
MOD 1445 1470 25p
mikke 1599 1620 21p
DAH 1672 1692 20p
PSE 1501 1520 19p
Turnis 1557 1569 12p
APB 1740 1747 7p
Progg 1262 1267 5p
JNA 1601 1605 4p
snailit 1617 1618 1p
AFX 1561 1559 -2p
kritan 1515 1511 -4p
JES 1590 1579 -11p
swomp 1514 1496 -18p
Ejse83 1573 1552 -21p
Gathers 1610 1582 -28p
MCR 1843 1813 -30p
OGM 1631 1596 -35p
jos 1629 1593 -36p
nonnos 1490 1453 -37p
grebdnul 1534 1479 -55p
Ankibagger 1913 1836 -77p
Kvalresultat
Användare Omgång 1 Omgång 2 Totalt
mice 4 5 9
DAH 4 4 8
Ankibagger 4 3 7
snailit 4 3 7
PSE 2 3 5
JES 3 2 5
nonnos 0 1 1
BAT 6 6 12
terre 5 3 8
MCR 3 4 7
MOD 3 2 5
Gathers 2 3 5
Ejse83 1 3 4
grebdnul 1 0 1
APB 4 5 9
ike 4 3 7
JNA 3 4 7
AFX 4 2 6
kritan 2 3 5
OGM 4 1 5
ORE 0 4 4
mikke 5 4 9
PRO 5 4 9
Turnis 5 3 8
octoclock 1 4 5
jos 2 3 5
swomp 1 3 4
Progg 2 0 2
Slutresultat
Plats Spelare GP-Poäng
1. MCR 12
2. PRO 10
3. DAH 8
4. Ankibagger 7
5. APB 6
6. octoclock 5
7. ike 4
8. AFX 3
Omgångarna:
Omgång 1, grupp 1
Tävlande Spel Vinnare
Ankibagger - DAH lotta1 Ankibagger
Ankibagger - JES lotta1 Ankibagger
Ankibagger - mice lotta1 mice
Ankibagger - nonnos lotta1 Ankibagger
Ankibagger - PSE lotta1 Ankibagger
Ankibagger - snailit lotta1 snailit
DAH - JES lotta1 DAH
DAH - mice lotta1 mice
DAH - nonnos lotta1 DAH
DAH - PSE lotta1 DAH
DAH - snailit lotta1 DAH
JES - mice lotta1 JES
JES - nonnos lotta1 JES
JES - PSE lotta1 PSE
JES - snailit lotta1 JES
mice - nonnos lotta1 mice
mice - PSE lotta1 mice
mice - snailit lotta1 snailit
nonnos - PSE lotta1 PSE
nonnos - snailit lotta1 snailit
PSE - snailit lotta1 snailit
Omgång 1, grupp 2
Tävlande Spel Vinnare
BAT - Ejse83 lotta4 BAT
BAT - Gathers lotta4 BAT
BAT - grebdnul lotta4 BAT
BAT - MCR lotta4 BAT
BAT - MOD lotta4 BAT
BAT - terre lotta4 BAT
Ejse83 - Gathers lotta4 Ejse83
Ejse83 - grebdnul lotta4 grebdnul
Ejse83 - MCR lotta4 MCR
Ejse83 - MOD lotta4 MOD
Ejse83 - terre lotta4 terre
Gathers - grebdnul lotta4 Gathers
Gathers - MCR lotta4 MCR
Gathers - MOD lotta4 Gathers
Gathers - terre lotta4 terre
grebdnul - MCR lotta4 MCR
grebdnul - MOD lotta4 MOD
grebdnul - terre lotta4 terre
MCR - MOD lotta4 MOD
MCR - terre lotta4 terre
MOD - terre lotta4 terre
Omgång 1, grupp 3
Tävlande Spel Vinnare
AFX - APB lotta2 AFX
AFX - ike lotta2 ike
AFX - JNA lotta2 JNA
AFX - kritan lotta2 AFX
AFX - OGM lotta2 AFX
AFX - ORE lotta2 AFX
APB - ike lotta2 APB
APB - JNA lotta2 APB
APB - kritan lotta2 APB
APB - OGM lotta2 OGM
APB - ORE lotta2 APB
ike - JNA lotta2 ike
ike - kritan lotta2 ike
ike - OGM lotta2 OGM
ike - ORE lotta2 ike
JNA - kritan lotta2 JNA
JNA - OGM lotta2 OGM
JNA - ORE lotta2 JNA
kritan - OGM lotta2 kritan
kritan - ORE lotta2 kritan
OGM - ORE lotta2 OGM
Omgång 1, grupp 4
Tävlande Spel Vinnare
jos - mikke lotta3 mikke
jos - octoclock lotta3 octoclock
jos - PRO lotta3 PRO
jos - Progg lotta3 jos
jos - swomp lotta3 jos
jos - Turnis lotta3 Turnis
mikke - octoclock lotta3 mikke
mikke - PRO lotta3 mikke
mikke - Progg lotta3 mikke
mikke - swomp lotta3 mikke
mikke - Turnis lotta3 Turnis
octoclock - PRO lotta3 PRO
octoclock - Progg lotta3 Progg
octoclock - swomp lotta3 swomp
octoclock - Turnis lotta3 Turnis
PRO - Progg lotta3 PRO
PRO - swomp lotta3 PRO
PRO - Turnis lotta3 PRO
Progg - swomp lotta3 Progg
Progg - Turnis lotta3 Turnis
swomp - Turnis lotta3 Turnis
Omgång 2, grupp 1
Tävlande Spel Vinnare
DAH - Ankibagger lotta1 Ankibagger
JES - Ankibagger lotta1 JES
mice - Ankibagger lotta1 Ankibagger
nonnos - Ankibagger lotta1 Ankibagger
PSE - Ankibagger lotta1 PSE
snailit - Ankibagger lotta1 snailit
JES - DAH lotta1 DAH
mice - DAH lotta1 mice
nonnos - DAH lotta1 DAH
PSE - DAH lotta1 DAH
snailit - DAH lotta1 DAH
mice - JES lotta1 mice
nonnos - JES lotta1 JES
PSE - JES lotta1 PSE
snailit - JES lotta1 snailit
nonnos - mice lotta1 mice
PSE - mice lotta1 mice
snailit - mice lotta1 mice
PSE - nonnos lotta1 PSE
snailit - nonnos lotta1 nonnos
snailit - PSE lotta1 snailit
Omgång 2, grupp 2
Tävlande Spel Vinnare
Ejse83 - BAT lotta4 BAT
Gathers - BAT lotta4 BAT
grebdnul - BAT lotta4 BAT
MCR - BAT lotta4 BAT
MOD - BAT lotta4 BAT
terre - BAT lotta4 BAT
Gathers - Ejse83 lotta4 Ejse83
grebdnul - Ejse83 lotta4 Ejse83
MCR - Ejse83 lotta4 MCR
MOD - Ejse83 lotta4 Ejse83
terre - Ejse83 lotta4 terre
grebdnul - Gathers lotta4 Gathers
MCR - Gathers lotta4 Gathers
MOD - Gathers lotta4 Gathers
terre - Gathers lotta4 terre
MCR - grebdnul lotta4 MCR
MOD - grebdnul lotta4 MOD
terre - grebdnul lotta4 terre
MOD - MCR lotta4 MCR
terre - MCR lotta4 MCR
terre - MOD lotta4 MOD
Omgång 2, grupp 3
Tävlande Spel Vinnare
APB - AFX lotta2 APB
ike - AFX lotta2 ike
JNA - AFX lotta2 JNA
kritan - AFX lotta2 AFX
OGM - AFX lotta2 AFX
ORE - AFX lotta2 ORE
ike - APB lotta2 APB
JNA - APB lotta2 APB
kritan - APB lotta2 APB
OGM - APB lotta2 APB
ORE - APB lotta2 ORE
JNA - ike lotta2 JNA
kritan - ike lotta2 ike
OGM - ike lotta2 ike
ORE - ike lotta2 ORE
kritan - JNA lotta2 kritan
OGM - JNA lotta2 JNA
ORE - JNA lotta2 JNA
OGM - kritan lotta2 kritan
ORE - kritan lotta2 ORE
ORE - OGM lotta2 OGM
Omgång 2, grupp 4
Tävlande Spel Vinnare
mikke - jos lotta3 mikke
octoclock - jos lotta3 octoclock
PRO - jos lotta3 jos
Progg - jos lotta3 jos
swomp - jos lotta3 jos
Turnis - jos lotta3 Turnis
octoclock - mikke lotta3 mikke
PRO - mikke lotta3 mikke
Progg - mikke lotta3 mikke
swomp - mikke lotta3 swomp
Turnis - mikke lotta3 Turnis
PRO - octoclock lotta3 PRO
Progg - octoclock lotta3 octoclock
swomp - octoclock lotta3 octoclock
Turnis - octoclock lotta3 octoclock
Progg - PRO lotta3 PRO
swomp - PRO lotta3 PRO
Turnis - PRO lotta3 PRO
swomp - Progg lotta3 swomp
Turnis - Progg lotta3 Turnis
Turnis - swomp lotta3 swomp
åttondelssfinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
JNA (v) MCR lotta1
JNA MCR (v) lotta1
APB (v) Gathers lotta1
APB (v) Gathers lotta1
AFX (v) BAT lotta1
AFX (v) BAT lotta1
Ankibagger (v) mikke lotta1
Ankibagger (v) mikke lotta1
DAH (v) Turnis lotta1
DAH (v) Turnis lotta1
JNA MCR (v) lotta1
JNA (v) MCR lotta1
JNA MCR (v) lotta1
PRO (v) snailit lotta1
PRO (v) snailit lotta1
mice octoclock (v) lotta1
mice (v) octoclock lotta1
mice octoclock (v) lotta1
ike (v) terre lotta1
ike terre (v) lotta1
ike (v) terre lotta1
kvartsfinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
MCR (v) octoclock lotta1
MCR (v) octoclock lotta1
Ankibagger (v) ike lotta1
Ankibagger (v) ike lotta1
AFX DAH (v) lotta1
AFX (v) DAH lotta1
AFX DAH (v) lotta1
APB (v) PRO lotta1
APB PRO (v) lotta1
APB PRO (v) lotta1
Semifinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
Ankibagger MCR (v) lotta1
DAH PRO (v) lotta1
Ankibagger MCR (v) lotta1
DAH PRO (v) lotta1
Järnmatch
Tävlande1 Tävlande2 Spel
APB (v) octoclock lotta1
APB (v) ike lotta1
APB (v) AFX lotta1
octoclock (v) ike lotta1
octoclock (v) AFX lotta1
ike (v) AFX lotta1
Ankibagger DAH (v) lotta1
Final
Tävlande1 Tävlande2 Spel
MCR (v) PRO lotta1
MCR PRO (v) lotta1
MCR (v) PRO lotta1
Bilder
Inga bilder uppladdade