Tillbaka
Stockholm Pinball - månadstävling januari 2022
Månadstävling
 
Datum: 2022-01-08
Plats: DrFlippers håla
Spelträffssnack: Klicka här
Lottade Kvalspel:
lotta5 (lotta5)
lotta1 (lotta1)
lotta3 (lotta3)
lotta2 (lotta2)
lotta6 (lotta6)
lotta4 (lotta4)
Deltagare
Medelrank för tävlingen: 1615
Användarnamn Startrank Slutrank +/-
JoakimD 1400 1644 244p
rutgerf 1400 1562 162p
OFK 1631 1685 54p
img 1615 1644 29p
DAH 1587 1616 29p
BMA 1546 1574 28p
Frekal 1727 1755 28p
P.Lindberg 1793 1817 24p
PML 1722 1743 21p
BMD1994 1598 1617 19p
306 1635 1653 18p
livsproffset 1589 1605 16p
JFR 1548 1564 16p
Mr Retro 1660 1675 15p
pelle 1478 1492 14p
OvernOut 1569 1583 14p
ESK 1651 1664 13p
Menlivet 1640 1652 12p
Ludde L 1619 1625 6p
jimi0423 1645 1650 5p
TFF 1741 1740 -1p
B-BALLER 1513 1511 -2p
mol 1694 1691 -3p
KGB-IceBear 1584 1580 -4p
Veronica138 1616 1612 -4p
ASB 1616 1604 -12p
pop 1623 1606 -17p
POJ 1583 1566 -17p
Farbroragnes 1568 1550 -18p
DZA 1630 1610 -20p
OGM 1734 1711 -23p
POwR 1564 1538 -26p
GTI 1633 1607 -26p
AFX 1761 1726 -35p
norabrora 1652 1617 -35p
BBB 1584 1548 -36p
MIX 1503 1458 -45p
JES 1701 1654 -47p
Kvalresultat
Användare Omgång 1 Omgång 2 Totalt
P.Lindberg 5 6 11
DAH 5 3 8
JES 4 3 7
Menlivet 3 4 7
Ludde L 3 3 6
POwR 0 2 2
rutgerf 1 0 1
306 3 5 8
mol 3 4 7
AFX 4 3 7
JoakimD 3 4 7
JFR 4 2 6
Veronica138 2 3 5
BBB 2 0 2
TFF 4 3 7
Mr Retro 4 2 6
BMA 2 4 6
ASB 2 2 4
KGB-IceBear 3 1 4
GTI 0 3 3
OFK 4 4 8
img 5 2 7
OGM 3 3 6
B-BALLER 2 1 3
POJ 0 3 3
norabrora 1 2 3
Frekal 5 3 8
ESK 3 4 7
BMD1994 3 3 6
OvernOut 1 4 5
DZA 3 1 4
MIX 0 0 0
PML 4 4 8
livsproffset 2 4 6
jimi0423 3 2 5
pop 1 3 4
pelle 3 1 4
Farbroragnes 2 1 3
Slutresultat
Plats Spelare GP-Poäng
1. P.Lindberg 12
2. jimi0423 10
3. PML 8
4. Frekal 7
Omgångarna:
Omgång 1, grupp 1
Tävlande Spel Vinnare
DAH - JES lotta5 DAH
DAH - Ludde L lotta5 DAH
DAH - Menlivet lotta5 DAH
DAH - P.Lindberg lotta5 P.Lindberg
DAH - POwR lotta5 DAH
DAH - rutgerf lotta5 DAH
JES - Ludde L lotta5 Ludde L
JES - Menlivet lotta5 JES
JES - P.Lindberg lotta5 JES
JES - POwR lotta5 JES
JES - rutgerf lotta5 JES
Ludde L - Menlivet lotta5 Menlivet
Ludde L - P.Lindberg lotta5 P.Lindberg
Ludde L - POwR lotta5 Ludde L
Ludde L - rutgerf lotta5 Ludde L
Menlivet - P.Lindberg lotta5 P.Lindberg
Menlivet - POwR lotta5 Menlivet
Menlivet - rutgerf lotta5 Menlivet
P.Lindberg - POwR lotta5 P.Lindberg
P.Lindberg - rutgerf lotta5 P.Lindberg
POwR - rutgerf lotta5 rutgerf
Omgång 1, grupp 2
Tävlande Spel Vinnare
306 - AFX lotta1 306
306 - BBB lotta1 306
306 - JFR lotta1 JFR
306 - JoakimD lotta1 JoakimD
306 - mol lotta1 mol
306 - Veronica138 lotta1 306
AFX - BBB lotta1 BBB
AFX - JFR lotta1 AFX
AFX - JoakimD lotta1 AFX
AFX - mol lotta1 AFX
AFX - Veronica138 lotta1 AFX
BBB - JFR lotta1 JFR
BBB - JoakimD lotta1 JoakimD
BBB - mol lotta1 mol
BBB - Veronica138 lotta1 BBB
JFR - JoakimD lotta1 JFR
JFR - mol lotta1 JFR
JFR - Veronica138 lotta1 Veronica138
JoakimD - mol lotta1 JoakimD
JoakimD - Veronica138 lotta1 Veronica138
mol - Veronica138 lotta1 mol
Omgång 1, grupp 3
Tävlande Spel Vinnare
ASB - BMA lotta3 ASB
ASB - GTI lotta3 ASB
ASB - KGB-IceBear lotta3 KGB-IceBear
ASB - Mr Retro lotta3 Mr Retro
ASB - TFF lotta3 TFF
BMA - GTI lotta3 BMA
BMA - KGB-IceBear lotta3 BMA
BMA - Mr Retro lotta3 Mr Retro
BMA - TFF lotta3 TFF
GTI - KGB-IceBear lotta3 KGB-IceBear
GTI - Mr Retro lotta3 Mr Retro
GTI - TFF lotta3 TFF
KGB-IceBear - Mr Retro lotta3 KGB-IceBear
KGB-IceBear - TFF lotta3 TFF
Mr Retro - TFF lotta3 Mr Retro
Omgång 1, grupp 4
Tävlande Spel Vinnare
B-BALLER - img lotta2 img
B-BALLER - norabrora lotta2 B-BALLER
B-BALLER - OFK lotta2 OFK
B-BALLER - OGM lotta2 OGM
B-BALLER - POJ lotta2 B-BALLER
img - norabrora lotta2 img
img - OFK lotta2 img
img - OGM lotta2 img
img - POJ lotta2 img
norabrora - OFK lotta2 OFK
norabrora - OGM lotta2 OGM
norabrora - POJ lotta2 norabrora
OFK - OGM lotta2 OFK
OFK - POJ lotta2 OFK
OGM - POJ lotta2 OGM
Omgång 1, grupp 5
Tävlande Spel Vinnare
BMD1994 - DZA lotta6 DZA
BMD1994 - ESK lotta6 BMD1994
BMD1994 - Frekal lotta6 Frekal
BMD1994 - MIX lotta6 BMD1994
BMD1994 - OvernOut lotta6 BMD1994
DZA - ESK lotta6 ESK
DZA - Frekal lotta6 Frekal
DZA - MIX lotta6 DZA
DZA - OvernOut lotta6 DZA
ESK - Frekal lotta6 Frekal
ESK - MIX lotta6 ESK
ESK - OvernOut lotta6 ESK
Frekal - MIX lotta6 Frekal
Frekal - OvernOut lotta6 Frekal
MIX - OvernOut lotta6 OvernOut
Omgång 1, grupp 6
Tävlande Spel Vinnare
Farbroragnes - jimi0423 lotta4 jimi0423
Farbroragnes - livsproffset lotta4 livsproffset
Farbroragnes - pelle lotta4 Farbroragnes
Farbroragnes - PML lotta4 Farbroragnes
Farbroragnes - pop lotta4 pop
jimi0423 - livsproffset lotta4 jimi0423
jimi0423 - pelle lotta4 pelle
jimi0423 - PML lotta4 PML
jimi0423 - pop lotta4 jimi0423
livsproffset - pelle lotta4 pelle
livsproffset - PML lotta4 PML
livsproffset - pop lotta4 livsproffset
pelle - PML lotta4 PML
pelle - pop lotta4 pelle
PML - pop lotta4 PML
Omgång 2, grupp 1
Tävlande Spel Vinnare
JES - DAH lotta5 DAH
Ludde L - DAH lotta5 DAH
Menlivet - DAH lotta5 Menlivet
P.Lindberg - DAH lotta5 P.Lindberg
POwR - DAH lotta5 POwR
rutgerf - DAH lotta5 DAH
Ludde L - JES lotta5 Ludde L
Menlivet - JES lotta5 JES
P.Lindberg - JES lotta5 P.Lindberg
POwR - JES lotta5 JES
rutgerf - JES lotta5 JES
Menlivet - Ludde L lotta5 Menlivet
P.Lindberg - Ludde L lotta5 P.Lindberg
POwR - Ludde L lotta5 Ludde L
rutgerf - Ludde L lotta5 Ludde L
P.Lindberg - Menlivet lotta5 P.Lindberg
POwR - Menlivet lotta5 Menlivet
rutgerf - Menlivet lotta5 Menlivet
POwR - P.Lindberg lotta5 P.Lindberg
rutgerf - P.Lindberg lotta5 P.Lindberg
rutgerf - POwR lotta5 POwR
Omgång 2, grupp 2
Tävlande Spel Vinnare
AFX - 306 lotta1 306
BBB - 306 lotta1 306
JFR - 306 lotta1 306
JoakimD - 306 lotta1 306
mol - 306 lotta1 mol
Veronica138 - 306 lotta1 306
BBB - AFX lotta1 AFX
JFR - AFX lotta1 JFR
JoakimD - AFX lotta1 JoakimD
mol - AFX lotta1 AFX
Veronica138 - AFX lotta1 AFX
JFR - BBB lotta1 JFR
JoakimD - BBB lotta1 JoakimD
mol - BBB lotta1 mol
Veronica138 - BBB lotta1 Veronica138
JoakimD - JFR lotta1 JoakimD
mol - JFR lotta1 mol
Veronica138 - JFR lotta1 Veronica138
mol - JoakimD lotta1 mol
Veronica138 - JoakimD lotta1 JoakimD
Veronica138 - mol lotta1 Veronica138
Omgång 2, grupp 3
Tävlande Spel Vinnare
BMA - ASB lotta3 ASB
GTI - ASB lotta3 ASB
KGB-IceBear - ASB lotta3 KGB-IceBear
Mr Retro - ASB lotta3 Mr Retro
TFF - ASB lotta3 TFF
GTI - BMA lotta3 BMA
KGB-IceBear - BMA lotta3 BMA
Mr Retro - BMA lotta3 BMA
TFF - BMA lotta3 BMA
KGB-IceBear - GTI lotta3 GTI
Mr Retro - GTI lotta3 GTI
TFF - GTI lotta3 GTI
Mr Retro - KGB-IceBear lotta3 Mr Retro
TFF - KGB-IceBear lotta3 TFF
TFF - Mr Retro lotta3 TFF
Omgång 2, grupp 4
Tävlande Spel Vinnare
img - B-BALLER lotta2 img
norabrora - B-BALLER lotta2 norabrora
OFK - B-BALLER lotta2 OFK
OGM - B-BALLER lotta2 OGM
POJ - B-BALLER lotta2 B-BALLER
norabrora - img lotta2 img
OFK - img lotta2 OFK
OGM - img lotta2 OGM
POJ - img lotta2 POJ
OFK - norabrora lotta2 norabrora
OGM - norabrora lotta2 OGM
POJ - norabrora lotta2 POJ
OGM - OFK lotta2 OFK
POJ - OFK lotta2 OFK
POJ - OGM lotta2 POJ
Omgång 2, grupp 5
Tävlande Spel Vinnare
DZA - BMD1994 lotta6 BMD1994
ESK - BMD1994 lotta6 ESK
Frekal - BMD1994 lotta6 Frekal
MIX - BMD1994 lotta6 BMD1994
OvernOut - BMD1994 lotta6 BMD1994
ESK - DZA lotta6 ESK
Frekal - DZA lotta6 Frekal
MIX - DZA lotta6 DZA
OvernOut - DZA lotta6 OvernOut
Frekal - ESK lotta6 ESK
MIX - ESK lotta6 ESK
OvernOut - ESK lotta6 OvernOut
MIX - Frekal lotta6 Frekal
OvernOut - Frekal lotta6 OvernOut
OvernOut - MIX lotta6 OvernOut
Omgång 2, grupp 6
Tävlande Spel Vinnare
jimi0423 - Farbroragnes lotta4 Farbroragnes
livsproffset - Farbroragnes lotta4 livsproffset
pelle - Farbroragnes lotta4 pelle
PML - Farbroragnes lotta4 PML
pop - Farbroragnes lotta4 pop
livsproffset - jimi0423 lotta4 livsproffset
pelle - jimi0423 lotta4 jimi0423
PML - jimi0423 lotta4 jimi0423
pop - jimi0423 lotta4 pop
pelle - livsproffset lotta4 livsproffset
PML - livsproffset lotta4 PML
pop - livsproffset lotta4 livsproffset
PML - pelle lotta4 PML
pop - pelle lotta4 pop
pop - PML lotta4 PML
Särspel
Tävlande1 Tävlande2 Spel
Mr Retro (v) BMA lotta1
306 (v) 306 (v) lotta1
åttondelssfinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
P.Lindberg (v) BMA lotta1
TFF (v) JES lotta1
Frekal (v) livsproffset lotta1
DAH img (v) lotta1
306 jimi0423 (v) lotta1
OFK (v) OGM lotta1
PML (v) ESK lotta1
AFX Mr Retro (v) lotta1
kvartsfinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
P.Lindberg (v) TFF lotta1
Frekal (v) img lotta1
jimi0423 (v) OFK lotta1
PML (v) Mr Retro lotta1
Semifinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
P.Lindberg (v) Frekal lotta1
jimi0423 (v) PML lotta1
Järnmatch
Tävlande1 Tävlande2 Spel
Frekal PML (v) lotta1
Final
Tävlande1 Tävlande2 Spel
P.Lindberg (v) jimi0423 lotta1
Bilder
Inga bilder uppladdade