Tillbaka
Stockholm Pinball - månadstävling, Juli 2023

 
Datum: 2023-07-01
Plats: Lutande Dörren
Spelträffssnack: Klicka här
Lottade Kvalspel:
Lotta 1 (Lotta 1)
Lotta 6 (Lotta 6)
Lotta 3 (Lotta 3)
Lotta 2 (Lotta 2)
Lotta 5 (Lotta 5)
Lotta 4 (Lotta 4)
Lotta 7 (Lotta 7)
Deltagare
Medelrank för tävlingen: 1652
Användarnamn Startrank Slutrank +/-
Fearless 1400 1616 216p
VIV 1400 1580 180p
Mr Retro 1648 1767 119p
johan 1661 1740 79p
MIX 1517 1575 58p
Veronica138 1602 1660 58p
mol 1594 1639 45p
AJF 1673 1710 37p
Walain 1557 1593 36p
JET 1681 1712 31p
DAH 1612 1640 28p
skagget 1856 1881 25p
KRO 1649 1673 24p
ADY3 1524 1543 19p
jimi0423 1668 1683 15p
YEA 1653 1665 12p
PML 1691 1702 11p
POM 1700 1709 9p
SAS 1613 1617 4p
JES 1687 1688 1p
306 1635 1636 1p
MAN 1604 1603 -1p
bitlana 1676 1673 -3p
TTM 1606 1603 -3p
dee 1614 1610 -4p
Klatte 1667 1660 -7p
POwR 1529 1520 -9p
EMI 1590 1581 -9p
LEC 1613 1602 -11p
Mulle Livsgnist 1607 1590 -17p
FAB 1719 1698 -21p
Uncle3D 1614 1592 -22p
FAX 1639 1617 -22p
OGM 1712 1687 -25p
FRA 1790 1765 -25p
Leffe 1612 1585 -27p
swomp 1724 1696 -28p
Nedo 1692 1650 -42p
Frekal 1735 1692 -43p
ROK 1814 1765 -49p
MCR 1865 1813 -52p
P.Lindberg 1813 1753 -60p
BAT 1767 1694 -73p
Kvalresultat
Användare Omgång 1 Omgång 2 Totalt
mol 4 5 9
JET 5 4 9
KRO 2 5 7
MCR 4 3 7
SAS 3 2 5
swomp 3 2 5
VIV 0 0 0
Mr Retro 5 4 9
skagget 4 3 7
bitlana 1 4 5
FAB 2 2 4
EMI 2 1 3
Leffe 1 1 2
DAH 3 4 7
AJF 2 4 6
OGM 3 2 5
Walain 3 2 5
ROK 2 2 4
FAX 2 1 3
POM 4 4 8
jimi0423 3 4 7
P.Lindberg 3 2 5
306 3 2 5
Mulle Livsgnist 2 1 3
POwR 0 2 2
FRA 4 4 8
Klatte 3 3 6
ADY3 2 3 5
dee 2 2 4
TTM 3 1 4
Nedo 1 2 3
johan 4 5 9
PML 3 3 6
MAN 3 2 5
MIX 2 3 5
Uncle3D 2 1 3
BAT 1 1 2
YEA 5 2 7
Veronica138 2 4 6
JES 1 5 6
LEC 2 2 4
Frekal 3 1 4
Fearless 2 1 3
Slutresultat
Plats Spelare GP-Poäng
1. skagget 12
2. Mr Retro 10
3. AJF 8
4. PML 7
5. Veronica138 6
6. johan 5
7. JET 4
8. KRO 3
Omgångarna:
Omgång 1, grupp 1
Tävlande Spel Vinnare
JET - KRO Lotta 1 JET
JET - MCR Lotta 1 JET
JET - mol Lotta 1 mol
JET - SAS Lotta 1 JET
JET - swomp Lotta 1 JET
JET - VIV Lotta 1 JET
KRO - MCR Lotta 1 MCR
KRO - mol Lotta 1 mol
KRO - SAS Lotta 1 SAS
KRO - swomp Lotta 1 KRO
KRO - VIV Lotta 1 KRO
MCR - mol Lotta 1 MCR
MCR - SAS Lotta 1 MCR
MCR - swomp Lotta 1 swomp
MCR - VIV Lotta 1 MCR
mol - SAS Lotta 1 mol
mol - swomp Lotta 1 swomp
mol - VIV Lotta 1 mol
SAS - swomp Lotta 1 SAS
SAS - VIV Lotta 1 SAS
swomp - VIV Lotta 1 swomp
Omgång 1, grupp 2
Tävlande Spel Vinnare
bitlana - EMI Lotta 6 bitlana
bitlana - FAB Lotta 6 FAB
bitlana - Leffe Lotta 6 Leffe
bitlana - Mr Retro Lotta 6 Mr Retro
bitlana - skagget Lotta 6 skagget
EMI - FAB Lotta 6 EMI
EMI - Leffe Lotta 6 EMI
EMI - Mr Retro Lotta 6 Mr Retro
EMI - skagget Lotta 6 skagget
FAB - Leffe Lotta 6 FAB
FAB - Mr Retro Lotta 6 Mr Retro
FAB - skagget Lotta 6 skagget
Leffe - Mr Retro Lotta 6 Mr Retro
Leffe - skagget Lotta 6 skagget
Mr Retro - skagget Lotta 6 Mr Retro
Omgång 1, grupp 3
Tävlande Spel Vinnare
AJF - DAH Lotta 3 DAH
AJF - FAX Lotta 3 FAX
AJF - OGM Lotta 3 AJF
AJF - ROK Lotta 3 AJF
AJF - Walain Lotta 3 Walain
DAH - FAX Lotta 3 DAH
DAH - OGM Lotta 3 OGM
DAH - ROK Lotta 3 DAH
DAH - Walain Lotta 3 Walain
FAX - OGM Lotta 3 OGM
FAX - ROK Lotta 3 ROK
FAX - Walain Lotta 3 FAX
OGM - ROK Lotta 3 OGM
OGM - Walain Lotta 3 Walain
ROK - Walain Lotta 3 ROK
Omgång 1, grupp 4
Tävlande Spel Vinnare
306 - jimi0423 Lotta 2 306
306 - Mulle Livsgnist Lotta 2 Mulle Livsgnist
306 - P.Lindberg Lotta 2 306
306 - POM Lotta 2 POM
306 - POwR Lotta 2 306
jimi0423 - Mulle Livsgnist Lotta 2 jimi0423
jimi0423 - P.Lindberg Lotta 2 P.Lindberg
jimi0423 - POM Lotta 2 jimi0423
jimi0423 - POwR Lotta 2 jimi0423
Mulle Livsgnist - P.Lindberg Lotta 2 P.Lindberg
Mulle Livsgnist - POM Lotta 2 POM
Mulle Livsgnist - POwR Lotta 2 Mulle Livsgnist
P.Lindberg - POM Lotta 2 POM
P.Lindberg - POwR Lotta 2 P.Lindberg
POM - POwR Lotta 2 POM
Omgång 1, grupp 5
Tävlande Spel Vinnare
ADY3 - dee Lotta 5 dee
ADY3 - FRA Lotta 5 FRA
ADY3 - Klatte Lotta 5 ADY3
ADY3 - Nedo Lotta 5 ADY3
ADY3 - TTM Lotta 5 TTM
dee - FRA Lotta 5 FRA
dee - Klatte Lotta 5 Klatte
dee - Nedo Lotta 5 dee
dee - TTM Lotta 5 TTM
FRA - Klatte Lotta 5 Klatte
FRA - Nedo Lotta 5 FRA
FRA - TTM Lotta 5 FRA
Klatte - Nedo Lotta 5 Klatte
Klatte - TTM Lotta 5 TTM
Nedo - TTM Lotta 5 Nedo
Omgång 1, grupp 6
Tävlande Spel Vinnare
BAT - johan Lotta 4 johan
BAT - MAN Lotta 4 MAN
BAT - MIX Lotta 4 BAT
BAT - PML Lotta 4 PML
BAT - Uncle3D Lotta 4 Uncle3D
johan - MAN Lotta 4 johan
johan - MIX Lotta 4 MIX
johan - PML Lotta 4 johan
johan - Uncle3D Lotta 4 johan
MAN - MIX Lotta 4 MAN
MAN - PML Lotta 4 PML
MAN - Uncle3D Lotta 4 MAN
MIX - PML Lotta 4 PML
MIX - Uncle3D Lotta 4 MIX
PML - Uncle3D Lotta 4 Uncle3D
Omgång 2, grupp 1
Tävlande Spel Vinnare
KRO - JET Lotta 1 KRO
MCR - JET Lotta 1 MCR
mol - JET Lotta 1 JET
SAS - JET Lotta 1 JET
swomp - JET Lotta 1 JET
VIV - JET Lotta 1 JET
MCR - KRO Lotta 1 KRO
mol - KRO Lotta 1 mol
SAS - KRO Lotta 1 KRO
swomp - KRO Lotta 1 KRO
VIV - KRO Lotta 1 KRO
mol - MCR Lotta 1 mol
SAS - MCR Lotta 1 MCR
swomp - MCR Lotta 1 swomp
VIV - MCR Lotta 1 MCR
SAS - mol Lotta 1 mol
swomp - mol Lotta 1 mol
VIV - mol Lotta 1 mol
swomp - SAS Lotta 1 SAS
VIV - SAS Lotta 1 SAS
VIV - swomp Lotta 1 swomp
Omgång 2, grupp 2
Tävlande Spel Vinnare
EMI - bitlana Lotta 6 bitlana
FAB - bitlana Lotta 6 bitlana
Leffe - bitlana Lotta 6 bitlana
Mr Retro - bitlana Lotta 6 Mr Retro
skagget - bitlana Lotta 6 bitlana
FAB - EMI Lotta 6 FAB
Leffe - EMI Lotta 6 Leffe
Mr Retro - EMI Lotta 6 EMI
skagget - EMI Lotta 6 skagget
Leffe - FAB Lotta 6 FAB
Mr Retro - FAB Lotta 6 Mr Retro
skagget - FAB Lotta 6 skagget
Mr Retro - Leffe Lotta 6 Mr Retro
skagget - Leffe Lotta 6 skagget
skagget - Mr Retro Lotta 6 Mr Retro
Omgång 2, grupp 3
Tävlande Spel Vinnare
DAH - AJF Lotta 3 DAH
FAX - AJF Lotta 3 AJF
OGM - AJF Lotta 3 AJF
ROK - AJF Lotta 3 AJF
Walain - AJF Lotta 3 AJF
FAX - DAH Lotta 3 DAH
OGM - DAH Lotta 3 DAH
ROK - DAH Lotta 3 DAH
Walain - DAH Lotta 3 Walain
OGM - FAX Lotta 3 FAX
ROK - FAX Lotta 3 ROK
Walain - FAX Lotta 3 Walain
ROK - OGM Lotta 3 OGM
Walain - OGM Lotta 3 OGM
Walain - ROK Lotta 3 ROK
Omgång 2, grupp 4
Tävlande Spel Vinnare
jimi0423 - 306 Lotta 2 jimi0423
Mulle Livsgnist - 306 Lotta 2 306
P.Lindberg - 306 Lotta 2 306
POM - 306 Lotta 2 POM
POwR - 306 Lotta 2 POwR
Mulle Livsgnist - jimi0423 Lotta 2 jimi0423
P.Lindberg - jimi0423 Lotta 2 P.Lindberg
POM - jimi0423 Lotta 2 jimi0423
POwR - jimi0423 Lotta 2 jimi0423
P.Lindberg - Mulle Livsgnist Lotta 2 Mulle Livsgnist
POM - Mulle Livsgnist Lotta 2 POM
POwR - Mulle Livsgnist Lotta 2 POwR
POM - P.Lindberg Lotta 2 POM
POwR - P.Lindberg Lotta 2 P.Lindberg
POwR - POM Lotta 2 POM
Omgång 2, grupp 5
Tävlande Spel Vinnare
dee - ADY3 Lotta 5 ADY3
FRA - ADY3 Lotta 5 ADY3
Klatte - ADY3 Lotta 5 ADY3
Nedo - ADY3 Lotta 5 Nedo
TTM - ADY3 Lotta 5 TTM
FRA - dee Lotta 5 FRA
Klatte - dee Lotta 5 Klatte
Nedo - dee Lotta 5 dee
TTM - dee Lotta 5 dee
Klatte - FRA Lotta 5 FRA
Nedo - FRA Lotta 5 FRA
TTM - FRA Lotta 5 FRA
Nedo - Klatte Lotta 5 Klatte
TTM - Klatte Lotta 5 Klatte
TTM - Nedo Lotta 5 Nedo
Omgång 2, grupp 6
Tävlande Spel Vinnare
johan - BAT Lotta 4 johan
MAN - BAT Lotta 4 MAN
MIX - BAT Lotta 4 MIX
PML - BAT Lotta 4 PML
Uncle3D - BAT Lotta 4 BAT
MAN - johan Lotta 4 johan
MIX - johan Lotta 4 johan
PML - johan Lotta 4 johan
Uncle3D - johan Lotta 4 johan
MIX - MAN Lotta 4 MIX
PML - MAN Lotta 4 PML
Uncle3D - MAN Lotta 4 MAN
PML - MIX Lotta 4 MIX
Uncle3D - MIX Lotta 4 Uncle3D
Uncle3D - PML Lotta 4 PML
Särspel
Tävlande1 Tävlande2 Spel
MCR KRO (v) Lotta 1
bitlana FAB (v) Lotta 1
OGM Walain (v) Lotta 1
306 P.Lindberg (v) Lotta 1
MAN MIX (v) Lotta 1
YEA (v) ADY3 Lotta 1
åttondelssfinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
MIX (v) mol Lotta 1
MIX (v) Walain Lotta 1
MIX (v) FRA Lotta 1
mol (v) Walain Lotta 1
FRA mol (v) Lotta 1
Walain (v) FRA Lotta 1
johan (v) P.Lindberg Lotta 1
johan (v) YEA Lotta 1
johan (v) ADY3 Lotta 1
P.Lindberg (v) YEA Lotta 1
P.Lindberg (v) ADY3 Lotta 1
Mr Retro (v) jimi0423 Lotta 1
Mr Retro (v) JES Lotta 1
jimi0423 (v) JES Lotta 1
AJF (v) KRO Lotta 1
AJF (v) DAH Lotta 1
KRO (v) DAH Lotta 1
PML (v) JET Lotta 1
PML (v) Klatte Lotta 1
JET (v) Klatte Lotta 1
skagget (v) Veronica138 Lotta 1
skagget (v) FAB Lotta 1
skagget (v) POM Lotta 1
Veronica138 (v) FAB Lotta 1
Veronica138 (v) POM Lotta 1
FAB (v) POM Lotta 1
kvartsfinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
Veronica138 (v) AJF Lotta 1
Veronica138 (v) jimi0423 Lotta 1
Veronica138 (v) MIX Lotta 1
AJF (v) jimi0423 Lotta 1
AJF (v) MIX Lotta 1
jimi0423 (v) MIX Lotta 1
Mr Retro (v) skagget Lotta 1
Mr Retro (v) JET Lotta 1
Mr Retro (v) P.Lindberg Lotta 1
skagget (v) JET Lotta 1
skagget (v) P.Lindberg Lotta 1
JET (v) P.Lindberg Lotta 1
johan (v) PML Lotta 1
johan (v) KRO Lotta 1
johan (v) mol Lotta 1
PML (v) KRO Lotta 1
PML (v) mol Lotta 1
KRO (v) mol Lotta 1
Semifinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
skagget (v) Mr Retro Lotta 1
skagget (v) johan Lotta 1
Mr Retro (v) johan Lotta 1
PML (v) Veronica138 Lotta 1
AJF (v) Veronica138 Lotta 1
Final
Tävlande1 Tävlande2 Spel
skagget (v) Mr Retro Lotta 1
skagget (v) PML Lotta 1
skagget (v) AJF Lotta 1
Mr Retro (v) PML Lotta 1
Mr Retro (v) AJF Lotta 1
PML AJF (v) Lotta 1
Bilder
Inga bilder uppladdade